Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Cây ăn quả

Quả bergamot lê

Mô tả về lê Bergamot, một loạt các loài lê Berg Bergotot là tên gọi chung của một số giống cây ăn quả. Chúng được hợp nhất bởi hình dạng của trái cây - chúng hơi dẹt.
ĐọC Thêm
Hoa và chậu cây

Tưới nước cho xương rồng ngay

Bao lâu bạn cần tưới nước cho cây xương rồng? Tưới nước cho một cây xương rồng không phải là một quá trình đơn giản vì nó có vẻ thoạt nhìn. Nhu cầu về nước phụ thuộc vào các điều kiện giam giữ, loại hình và những thứ khác.
ĐọC Thêm
Rau

Trồng tiêu vào mùa xuân ở vùng đất trống

Đặc biệt của việc chăm sóc, trồng và trồng tiêu. Điều này không có nghĩa là loại cây này được phân biệt bởi sự không khoa học, nhưng chúng tôi đánh giá cao nó vì sự hiện diện của một lượng lớn vitamin, chất dinh dưỡng và hương vị vượt trội.
ĐọC Thêm